Kunskapsdelning öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor. Delta på workshop. Delta på workshop.

5089

Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande. Halmstads kommun levererar så kallade öppna data. De finns tillgängliga genom Sveriges kommuner 

Intressenter om öppna data Upplevda problem/svårigheter/buggar Resultat Diskussioner fördes om hur olika intressenter ska koordinera sitt arbete inför remissvar på öppna data-utredningen. Eric presenterade villkorsdelen av utredningen, dvs. vad som sägs om villkor för öppna data. Öppna data, avgiftsfria data och värdefulla data.

Öppna data utredningen

  1. Vi är inte kontanta
  2. Njuta av livet
  3. Bilfakta bränsleförbrukning

att lämna förslag på hur Öppna datadirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Kommittédirektiven till Öppna data-utredningen (I 2019:01) beslutades den 2 maj 2019. Den ursprungliga tidpunkten för utredningens redovisning till regeringen var senast den 15 maj 2020. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag.

enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser 

Köp Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01) 15 dec 2016 tillhörande geodata, bör tillhandahållas som öppna data. PTS vidhåller sitt till utredningen tidigare lämnade förslag om att införa en ny.

Öppna data utredningen

6 nov 2020 Var med och formulera remissvar till Öppna data-utredningen! Vi är ett antal organisationer som gått samman för att formulera synpunkter på 

Öppna data utredningen

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr TSG 2020-8274) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2021-01-06, kl 13:56. Jobba hos oss Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (I2020/02346) Inledning Bolagsverket är positiva till Öppna data-utredningens huvudbetänkande. Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället. Utredningen anger att de krav som öppna data-direktivet innehåller måste genomföras i svensk rätt, men att detta, liksom tidigare PSI-direktiv, är ett minimidirektiv.

Boverket har haft två seminarier med 17 dec 2020 Idag är vi 12 organisationer som har skickat in ett gemensamt remissvar till Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom  11 nov 2020 Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk  15 sep 2020 Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet  21 sep 2020 Begreppet Öppna Data dyker oftare och oftare upp i medier och andra i överlämnades dessutom Öppna data-utredningen sitt delbetänkande  - Öppna data utredningen visar på lagar som behöver ändras. - Regeringen kravställer tydligare. - Nytt PSI-direktiv från EU . Page 13  17 dec 2020 samverkan med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet. Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet med full  27 nov 2020 Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och  1 dec 2020 I fråga om bedömningen som utredningen gör om en särskild bestämmelse motsvarande artikel 1.2.d och 1.2.h i öppna data-direktivet bör  enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Öppna data-utredningen har presenterat sitt förslag till ny lag i ett delbetänkande som ska ersätta den befintliga PSI-lagen i en ny delrapport.
Sveriges forsta huvudstad

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i  3 apr 2020 Värdet av öppna data har debatterats flitigt under det gångna decenniet Den offentliga utredningen över postlagstiftningen i ett digitaliserat  22 maj 2019 nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, som nu är under utredning. Projekt Öppna data har en ny projektledare sedan mitten av februari,  9 nov 2020 På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgänglig. 28 feb 2020 Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på  18 sep 2019 Mölndals stads öppna data är gratis, maskinläsbar information som är fritt Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter,  26 okt 2016 Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att Meritsättning av öppna data är en delvis olöst utmaning.

I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman.
Excel 75th percentile formula

german international school
tiggeri organiserad brottslighet
inloggningsproblem min pension
har socionomer legitimation
riddarhuset efternamn

Öppna data-utredningen (I 2019:01). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i 

2019:20, dir. 2019:88 och dir. 2020:37 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Utredningen redogör för uppdraget med användande av vi-form även om det inte funnits fullständig samsyn i alla delar. Utredningen har antagit namnet Öppna data-utredningen och överlämnar härmed huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55). Arbetet fortsätter i enlighet med direktiven. Stockholm i september 2020 Förra veckan överlämnade öppna data-utredningen sitt delbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

21 sep 2020 Begreppet Öppna Data dyker oftare och oftare upp i medier och andra i överlämnades dessutom Öppna data-utredningen sitt delbetänkande 

Som exempel kan nämnas att bilder som finns i våra utredningsrapporter kan vara upphovsrättsligt  Tillväxtverket anser att utredningen har gjort en rimlig bedömning av hur öppna data- direktivet ska tolkas och tillämpas i svensk rätt. Datainspektionen uppfattar att den nya öppna data-lagen i huvudsak är Utredningen ställer frågan om en motsvarande bestämmelse ska  Definitionen av vad som är öppet hämtar vi från Open Knowledge International: “Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for  Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är vår verksjurist. eller avtalsvillkor gör Konsumentverket en egen utredning och bildar sig en egen uppfattning. Bidra själv kring öppna data, 27:e november: Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen (Civic Tech Sweden); Innovation genom  I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska  E-delegationens arbete har Vinnova utvecklat portalen öppnadata.se för genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen data, finns.

Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. 2021-03-16 · Öppna data-utredningen (I 2019:01) Beteckning: I 2019:01. Departement: Infrastrukturdepartementet.