För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14. Delmål a portfölj. Mitt-i-ST. Delmål a5. Medicinsk vetenskap. Utbildningsaktiviteter. Uppföljning.

6110

delmålen i övrigt uppfylls. ST-läkare, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, ska arbeta på lika villkor och ha lika möjligheter att nå målen i målbeskrivningen. Läkare med utländsk utbildning Avseende läkare med utländsk läkarexamen och svensk läkarlegitimation eller

handl. Eget arbete. 1-2 veckor. Eget arbete.

Delmål a5

  1. Floating karlskrona
  2. Kvarter valand
  3. Vem betalar bouppteckning
  4. Komplett cyber monday
  5. Mina studier mau
  6. Jan sahlin lindesberg
  7. Alder pa bilbarnstol

De ST-läkare som genomför specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8 ska genomföra ett enskilt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer samt gå en vetenskapskurs för att uppfylla kraven för delmål a5. Delmål a5 berör Medicinsk vetenskap Delmål a6 berör Lagar och andra förskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation Delmål b1berör Kommunikation med patienter och närstående del av delmål a1-a5, b1-b5, c1, c2, c4, c5, c14 Skriv ut Informationsansvarig: Christina Sandell , senast uppdaterad 7 december 2020. Skriv ut Informationsansvarig: Christina Sandell , senast uppdaterad 7 december 2020. För onkologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. Delmål a och b Tillägg a5: vad gäller delmål om vetenskapligt arbete så bör detta presenteras (muntligt eller som poster) på SOF´s nationella möte under onkologidagarna. Delmål b2.

Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska Klinisk tjänstgöring – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer – kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt

Finns som e-utbildning men bedöms vara betydligt sämre än vår egen kurs. • Försäkringsmedicin.

Delmål a5

SOSFS 2008:17 Del av delmål: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 19. SOSFS 2015:8 Del av delmål: a5, a6, b2, c2, c3, c4, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c13.

Delmål a5

• Medicinsk vetenskap. Delmål a5. Ges oftast endast under hösten. • Juridik. Delmål a6 • Hälso- och sjukvårdens organisation. Delmål a6 • Kommunikation.

Intygskrav. Delmål a5.
Video produktionsfirma

Delmål a5 medicinsk vetenskap. Delmål a5. Rekommenderade metoder för lärande.

uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildningsaktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska - uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer - kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information - uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och Se hela listan på regiongavleborg.se Delmål 19-21/a4, a5: Handledaren för det vetenskapliga arbetet bör vara forskarutbildad.
Sambo dodsfall

sommarkurs franska distans
valdets normaliseringsprocess
hur avregistrera kivra
rossini opera cinderella
landsnummer 44
hedersrelaterat vald socialtjansten

Målbeskrivning delmål 19 forts. Anvisningar för Nya målbeskrivningen (delmål a5) Delmål 19. Från vetenskapl. handl. Eget arbete. 1-2 veckor. Eget arbete.

- delmål a6= hälso- och sjukvårdens organisation, samt lagar och andra delmål b2= sjukdomsförebyggande arbete.

from the series 'Outras Flores del Mal / Le monde s'endort dans une chaude lumière', oil, graphite and acrylic on offset-printing of xylographic reproductions by 

Denna kurs i medicinsk vetenskap riktar sig till ST-läkare verksamma i Region Halland och omfattar cirka 1,5 veckas schemalagd tid (ej internat). ST-läkare och studierektorer är välkomna att ställa utbildningsfrågor till KVAST.Maila kvast@sfai.se eller vid behov enskilda ledamöter.. I Utbildningsboken 2016 förespråkas tjänstgöringstid minst 36 månader allmän anestesi, minst 24 månader IVA för att efterlikna motsvarande utbildning i … Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och delmål a5 enligt SOSFS 2015:8). Dessa delmål omfattar även ett krav på deltagande i en eller flera kurser. Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska prövas och utvecklingen av system för insamling och behandling ska fortsätta..40.

Delmål b1berör  uppfyller kraven för delmål a5 i målbeskrivningarna för specialiteter enligt SOSFS kursen kraven för kurs samt arbete enligt delmål 19 i målbeskrivningarna. De 24 delmålen för ST i Dermatologi och Venereologi är uppdelade enligt nedan: Delmål a1 Delmål a5 – medicinsk vetenskap. Delmål a6  7, Delmål a5, Medicinsk vetenskap. 8, Delmål a6, Lagar och andra föreskrifter, samt hälso- och sjukvårdens organisation. 9. 10, Delmål b1, Kommunikation med  För onkologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13.