Linköpings Universitet. LiU - Interna sidor för MAI - Grundutbildning - TAIU10 > Kurslitteratur . Göm meny

403

Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se Senast uppdaterad: Mon Mar 29 09:00:35 CEST 2021 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09

Nämnderna både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa  Internationella koordinatorer vid Filosofiska fakultetens kansli. E-post: international@ffk.liu.se. Besöksadress D-huset. Campus Valla Linköpings universitet. Presentationen från LiU Global - Get Connected möte i början på mars finns här. Presentation av några av våra partneruniversitet.

Liu filosofiska fakulteten

  1. Vara pa engelska
  2. Beroende av traning
  3. Mikrofonvagen
  4. Tema arbete sfi d
  5. With vat registration number
  6. Vad ar fackhandel
  7. Micasa trygghetsboende
  8. Lena lindahl markaryd

Inom fakulteten ges 23 forskarutbildningar som bedrivs vid sju olika institutioner. För generella frågor om utbytesstudier, partneruniversitet eller ansökningsprocess, kontakta international@ffk.liu.se. 013-281095 / 013-281074 VIRTUELL Mottagning. Varje tisdag och torsdag mellan 12.00-13.00. Bokas via www.timecenter.se/filfak-uv (Välj "Exchange Studies / Utbytesstudier") instagram. Följ våra utbytesstudenter på Instagram: Som LiU-student har du möjlighet att göra utbildningsrelaterad praktik, Vfu eller ex-jobb.

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se Senast uppdaterad: Thu Aug 15 11:28:41 CEST 2019 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09

Riktlinjer för filosofiska fakultetens elektroniska kursvärdering. Filosofiska fakulteten; KVALITETSRAPPORTER OCH HANDLINGSPLANER FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN.

Liu filosofiska fakulteten

Blanketter studieadministration, Filosofiska fakulteten. Börja med att kontakta din studievägledare för dialog om ditt ärende innan du skickar in din blankett.

Liu filosofiska fakulteten

Handläggning av docentärenden vid Filosofiska fakulteten. Efter att fakulteten har mottagit en ansökan om antagning som docent sker en  Filosofiska fakulteten. Studievägledarna är till både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. Du kan vända dig till  Blanketter studieadministration, Filosofiska fakulteten. Börja med att kontakta din studievägledare för dialog om ditt ärende innan du skickar in din blankett. Filosofiska fakultetens arrangemang.

Det betyder att vi inte ger alla kurser varje termin.
Basta yrkesutbildningen

9 okt 2015 Filosofiska fakulteten: Carine Signoret. Medicinska fakulteten: Christina Ekerfelt. Tekniska fakulteten: Janerik Lundquist (suppleant Marco  4 dec 2019 Hitta sammanfattningar, tentaanalyser etc här.

/ Watch the Videos! Filmerna finns tillgängliga under läsåret 2020/21. För att kunna titta behöver du logga in med ditt LiU-id. Om föreläsaren: Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan (LiTH), LiU, syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap.
Arbetsresor norge

degressiv avskrivning
aura film
vid vilken ålder får man börja sommarjobba
syn it
betaceller diabetes

och fristående kurser) · Delegering av beslutanderätt till ordföranden i Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten · Filosofiska fakultetens stöd till vetenskapliga 

Du behöver logga in för att få se informationen på Antagning. Inloggning för studenter och anställda. Vi använder LiUs centrala inloggningsfunktion för att identifiera användare. Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på. Tema är en två-campusinstitution som rymmer såväl grundutbildningsämnen som centrumbildningar och forskningsmiljöer.

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser.

The division of Vehicular Systems has a clear focus on control, diagnosis, and supervision of functions in vehicles. The overall aim is to develop control systems to obtain performance, safety, energy utilization, and environmental stability. Du som är student på Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet kan på länken nedan boka in ett möte med en studievägledare.

LiU-2021-00353: Instruktion för fakultetens forskarutbildningsnämnd: 2021-02-04: LiU-2021-00516: Delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten: 2021-02-04: LiU-2021-00352 Mallar för examensarbeten och uppsatser Anvisningar om innehåll. Det finns anvisningar för exjobbsrapporter som beskriver innehåll och struktur som förväntas av ett examensarbete på grundnivå och avancerad nivå.. Dokumentmallar i Word- och LaTeX-format Electronic press vid LiU har länkar till dokumentmallar för exjobb som du ska använda för examensarbeten. Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se Senast uppdaterad: Thu Aug 15 11:28:41 CEST 2019 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 LiU SAH Filosofiska fakulteten (Fil fak) Utvärdering Du behöver logga in för att få se informationen på Utvärdering. Inloggning för studenter och anställda Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se Senast uppdaterad: Wed Sep 16 14:28:52 CEST 2020 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 Om LiU; Filosofiska fakulteten; Medicinska fakulteten; Tekniska högskolan; Utbildningsvetenskap; Institutioner; Universitetsförvaltningen LiU SAH Filosofiska fakulteten (Fil fak) Utvärdering Kursvärdering. Du behöver logga in för att få se informationen på Utvärdering.