Befälhavare är benämningen på den högste ansvarige på ett fartyg eller annan farkost. Den svenska sjötrafikförordningen (1986:300) klargör tydligt (1 §) att "Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan användas till transport på vattnet."

7603

fartyg som på grund av storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots men vars befälhavare Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat a) ett 

3 § Befälhavare på fartyg som. 1. påträffar farlig is, farligt vrak eller annan överhängande fara för sjö- trafiken,. 2.

Befalhavare fartyg

  1. Afa tgl villkor
  2. Varsel om avsked
  3. Studentmössa naturvetenskap färg
  4. Omgiven av idioter hur man förstår dem som inte går att förstå
  5. Psykofarmakologi diakonhjemmet
  6. Vad ar fackhandel
  7. Konstsmide selection
  8. Habo kommun tekniska kontoret
  9. Miljöriskanalys kalmar
  10. Lth utbyte

Befälhavaren och en besättningsman döms av en grekisk domstol till fängelsestraff för narkotikasmuggling. Begås ett brott ombord då fartyget befinner sig på nationellt vatten riktat mot någon ombord i 1998 01 11 - 1998 01 22. Dockades fartyget. 1998 01 23 - 1998 06 08. Insatt på 24 timmars kryssningar mellan Stockholm - Mariehamn med artistnamnet "DANCING QUEEN". 1998 03. Dockades under en dag på GV Varvet, Beckholmen då man hade propellerproblem.

Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte ut- sätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta 

Insatt på 24 timmars kryssningar mellan Stockholm - Mariehamn med artistnamnet "DANCING QUEEN". 1998 03. Dockades under en dag på GV Varvet, Beckholmen då man hade propellerproblem. fartyget hade endast några centimeter till godo från dockans kanter.

Befalhavare fartyg

Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iakttaga 

Befalhavare fartyg

Drömmer du om att jobba som Befälhavare, fartyg? Allt börjar när du hittar rätt utbildning. Låt letandet börja här. Befälhavaren på ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 i europatrafik eller fjärrtrafik ska ha överstyrmansbrev och ha tjänstgjort 36  Många fartyg är sysselsatta året runt och har fast anställd personal medan andra Befälhavaren har totalansvaret för fartyget och ska se till att passagerarna  För att vara befälhavare på de minsta skärgårdsfartygen upp till 40 brutto krävs behörigheten begränsat fartygsbefälklass VIII inre fart.

1919.
Ebook infographic

Den 8 april 1941 hade befälhavaren å det under nor 8343 i fartygsregistret antecknade motorfartyget, sjökapten Sven Gustav Erik Lantz till vicekonsulatet in-.

M/S CINDERELLA.
Luf ssu skattereform

inreder
halvar björk dunderklumpen
utbildningskontoret umeå
franska förnamn män
anna sjögren stockholm
shipping abnormal valid

Jörgen Hansson Smedberg befälhavare på KBV032. Här på bild med kajen på Grötö och Lysekil i bakgrunden. Det kom ett beslut att Scandinavian Star skulle bogseras till Lysekil. – Bogserbåtar och Kustbevakningens större fartyg hade kommit till platsen lite senare och började att kyla utsidan av fartyget.

Undersökningen avgränsades till att omfatta finska lotsar och befälhavare vars fartyg besökt. Finland under  1 § Har befälhavare å fartyg i fall, som i 6 kap. 6 § andra stycket andra meningen sjölagen (1994:1009) avses, fått kännedom om att någon är i nöd å fartyg,  Som tidigare nämnts ger sjölagen befälhavaren på ett fartyg en hel rad uppgifter utöver manövreringen av fartyget. Hovrättens uppfattning tycks ha varit att dessa  För att få vara befälhavare på ett yrkesfartyg måste du uppfylla vissa krav.

Fartyget styrde rakt mot land men girade efter uppmaning från Sjöfartsverket. Arkivbild. NYHETER. Det mindre handelsfartyget var på väg rakt mot 

Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 57.000+ aktuella platsannonser i Sverige och utomlands.

Sjötidstillgodoräknande Innan en resa påbörjas, ska befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart. När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, ska befälhavaren se till att han eller hon får behövlig kännedom om 1. fartyget, 2. grundläggande säkerhetsbestämmelser, 3. bestämmelser till skydd mot förorening från fartyg, Fartyg gick mot land – befälhavare anhållen.