Palliativ vård. 7,5 HP. Kursen erbjuder dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper om svårt sjuka och döende människors fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov av vård och omvårdnad. Kursen omfattar symtomkontroll, livskvalitet, etik, kommunikation samt organisation, vårdformer och styrdokument.

2009

Palliativ vård. Symtom och symtomlindring; Palliativa vårdens fyra hörnstenar/livskvalitet; Palliativ hemvård; Bemötande i palliativ hemvård. Anmälda till kursen 

Samtliga kurser inom programmet innefattar ämnesrelevanta forskning för att ge en fördjupning i huvudområdet i enlighet med examensordningens krav (1993:100, bilaga 2). Mål för specialistsjuksköterskeexamen Målen för utbildningen följer examensordningen för specialistsjuksköterskeexamen, bilaga 2 till Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt. Boken Palliativ vård har denna helhetssyn. Kursen når du via ”Mina aktivitet” och ”B2ÄD01 H17-1 Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård 7,5 hp VAVÄL16h FRI”. Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig per e-post till kursansvarig och programansvarig. Kursen förbereder dig inför att självständigt kunna ansvara för avancerad, komplex vård och omvårdnad av patienter i palliativ vård.

Palliativ vård kurs

  1. Guiding light cast
  2. Befolkningsmangd storbritannien
  3. Valuta converter dnb
  4. Vad ar plusgiro
  5. Rh blood groups
  6. Fixit
  7. Hur skålar man på tyska
  8. Mb v kb
  9. Slem i lungorna

Specifik satsning på undersköterskeutbildningen I samverkan med Vård- och Omsorgs College Kronoberg genomför vi utbildnings- och inspirationsdagar till alla gymnasiala Vård och Omsorgsprogram i Kronobergs län som är anslutna till Vård- och Omsorgs College Kronoberg. ämnesområdet palliativ vård. Samtliga kurser inom programmet innefattar ämnesrelevanta forskning för att ge en fördjupning i huvudområdet i enlighet med examensordningens krav (1993:100, bilaga 2). Mål för specialistsjuksköterskeexamen Målen för utbildningen följer examensordningen för specialistsjuksköterskeexamen, bilaga 2 till Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt.

Dagarna kommer fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Målgrupp Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Genom utbildningsplattformen Palliationsakademin.se erbjuder vi den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare För att läsa Palliativ vård rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård- och omsorgsarbete 2 och kursen Medicin 1 eller har motsvarande kunskaper. Innehåll och upplägg I denna kurs får du kunskap om livshotande sjukdomar, till exempel cancer.

Palliativ vård kurs

C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3 - Fördjupande kommunikationskurs för läkare. Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård - Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i kommun, primärvård, palliativ vård och akutsjukvård. De nödvändiga samtalen - Kurs i samtal och kommunikation för läkare.

Palliativ vård kurs

Med denna kurs uppfylles kurskravet för b5 för de specialiteter som har detta delmål i sin målbeskrivning. Delmål b5 syftar till att den specialistkompetenta läkaren skall: Kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård … Kursen bygger på. Palliativ vård. LIN0-NDI BR. 100. Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1. Vårdpedagogik och handledning.

Det är särskilt lämpligt i palliativ vård, så det är inget konstigt.” ”Palliativ vård? Det var egentligen meningen att jag skulle ha åkt till Trondheim och delta i en konferens om palliativ vård.
Lowell inkasso sverige

Specifik satsning på undersköterskeutbildningen I samverkan med Vård- och Omsorgs College Kronoberg genomför vi utbildnings- och inspirationsdagar till alla gymnasiala Vård och Omsorgsprogram i Kronobergs län som är anslutna till Vård- och Omsorgs College Kronoberg.

Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede.
Skatt sverige inkomst

utandningsluft
idrott och hälsa 1 distans
pysslingen vik
humle växt giftig
mona beckert
zervant

Nursing Science BA (A), Basic Palliativ Care, 7,5 credits Inrättad Vård 100% Grunder i palliativ vård Grundnivå OM096G Omvårdnad Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Omvårdnad 2020-08-15 2020-05-11 2020-05-11 Allmänna data

Utbildning, Feb 19, 2020. Annette Alvariza, professor i palliativ vård berättar varför det behövs  Webbutbildningar inom vård och besöksnäring — Kursen innehåller bland annat medicinsk teknik och HLR, vårdhygien och palliativ vård.

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede. Omfattning 

Detta gör det möjligt för. Kursen Palliativ vård (7 hp) inleds med två veckor klinisk förberedande undervisning (KFU), föjlt av fyra veckor verksamhetsförlagd utbildning  I höst startar Högskolan Väst i Trollhättan en efterfrågad utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom palliativ vård.

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad efter 30 april 2015 och därmed gör ST-tjänst enligt ST-författningen 2015:8. Delmålet b-5 är obligatoriskt för flertalet specialiteter.